Ga naar de inhoud

Het Portugal NHR-belastingregime per 2024: Alles wat je moet weten

 • David 

Het Portugese NHR-belastingregime, waarbij NHR staat voor Non-Habitual Resident, was tot 31 december 2023 een enorm populaire regeling die lucratieve belastingvoordelen bood aan buitenlandse ingezetenen die in Portugal wilden wonen en werken. Uiteraard was deze regeling ook van toepassing voor Nederlanders die liever vanaf de praias wilden werken in plaats van de polders. Tot de afronding in 2023 hadden duizenden burgers van over de hele wereld met succes een aanvraag ingediend om gebruik te maken van deze regeling, waaronder uiteraard vele Nederlanders zoals ondergetekende.

De NHR-regeling werd in 2009 ingevoerd, in 2020 bijgewerkt en was tot eind 2023 een fantastisch initiatief voor degenen die hun belastingplanning wilden optimaliseren en in Portugal wilden verblijven. Ondertussen is de oude regeling te komen vervallen, maar is 2024 een transitiejaar waarbij het in sommige situaties nog mogelijk is om de ‘oude’ status aan te vragen. Ook is er sinds 1 januari 2024 een nieuwe regeling ingevoerd met de voordelen van het oude regime.

Op deze pagina over de Portugese NHR belastingregeling leg ik meer uit over wat het programma was/is, hoe de regeling er per 2024 uitziet en hoe je deze belastingstatus kan aanvragen. Dit zijn de onderwerpen van deze gids:

 • Wat is de NHR belastingregeling?
 • Kan de NHR status nog aangevraagd worden in 2024?
 • Waarom zou je je aanmelden voor de NHR regeling?
 • Wie kunnen een NHR status aanvragen?
 • Wat zijn de vereisten voor een NHR?
 • Hoe kan je de NHR status aanvraag starten?
 • Hulp met aanvragen van de NHR belasting status nodig?

Disclaimer: de informatie op deze pagina is gebaseerd op eigen onderzoek uit meerdere bronnen en is hoofdzakelijk bedoeld om algemene informatie over het NHR belastingregime te delen. Ik raad aan om voor het starten van een aanvraag een Nederlands(talig) accountantsbureau in te schakelen om de mogelijke consequenties op zaken als pensioen en lijfrentes in kaart te brengen.

NHR belastingregeling Portugal aanvragen

Update 2 januari 2024: Met de jaarwisseling achter de rug, is het niet langer mogelijk om een NHR aanvraag in te dienen via de ‘reguliere weg’ als je niet in 2023 al de benodigde voorbereidingen gedaan hebt. 2024 zal een transitiejaar worden en er zal een vervangende regeling in de plaats komen van de ‘oude’ NHR belastingstatus. Personen die al een NHR status toegekend hebben gekregen, behouden deze uiteraard tot de 10 jaren aflopen.

NHR belastingstatus aanvraagtraject ‘pre-2024 methode’

Een NHR status aanvraag via de ‘reguliere’ pre-2024 weg kan tot 31 maart 2024, maar uitsluitend als:

 1. Je in het bezit bent van een NIF die vóór 1 januari 2024 gekoppeld is aan een Portugees adres;
 2. Je een Certificado do Registo de Cidadão da UE (CRUE) hebt met een registratiedatum vóór 1 januari 2024.

Indien je niet beschikt over één of beiden van deze vereisten, is een aanvraag via dit traject niet meer mogelijk. Beschik je wel over beiden zaken, dan is een aanvraag nog mogelijk tot 31 maart 2024. Scroll verder naar het contactformulier voor assistentie met de aanvraag.

NHR belastingstatus verkrijgen in de 2024 transitieperiode

Gedurende heel 2024 kan de NHR status nog verleend worden aan personen die kunnen aantonen dat ze in 2023 al bezig waren met hun verhuizing naar Portugal. Dit kan volgens The Portugal News via een beperkt aantal bewijsstukken:

 • Belofte van een arbeidsovereenkomst getekend tot 31 december 2023, waarvan de taken op het nationale grondgebied moeten plaatsvinden;
 • Leasecontract of ander contract dat het gebruik of bezit van onroerend goed op Portugees grondgebied verleent, gesloten vóór 10 oktober 2023;
 • Reserveringscontract of promessecontract voor de verwerving van zakelijke rechten op onroerend goed op Portugees grondgebied, gesloten vóór 10 oktober 2023;
 • Inschrijving of registratie voor personen ten laste, bij een onderwijsinstelling gevestigd op Portugees grondgebied, voltooid vóór 10 oktober 2023;
 • Verblijfsvisum of verblijfsvergunning geldig tot 31 december 2023;
 • Procedure, gestart op 31 december 2023, voor het verlenen van een verblijfsvisum of verblijfsvergunning, bij de bevoegde entiteiten, in overeenstemming met de huidige wetgeving die van toepassing is op immigratiezaken, namelijk via het verzoek tot aanstelling of daadwerkelijke afspraak voor het indienen van het verzoek om het verlenen van een verblijfsvisum of verblijfsvergunning of ook door het indienen van het verzoek tot verlening van een verblijfsvisum of verblijfsvergunning.

Als je dus bijvoorbeeld beschikt over een arbeidsovereenkomst die getekend is op of voor 31 december 2023 voor een baan in Portugal die start in 2024, dan kan je nog in aanmerking komen voor de NHR status. Heb je een woning of kavel gekocht vóór 10 oktober 2023, dan kan de NHR status alsnog verleend worden.

Scroll verder naar het contactformulier voor assistentie met de aanvraag.

NHR 2.0 per 1 januari 2024

Per 1 januari 2024 is een ‘nieuwe’ NHR regeling in werking getreden, welke ik verderop in dit artikel voor het gemak NHR 2.0 zal noemen en uitleggen.

Verouderde updates (klik om open te vouwen)

De NHR regeling zoals deze sinds de invoering in 2009 bekend stond is per 1 januari 2024 teneinde gekomen. Aangezien Portugal nog wel buitenlands talent wilt aantrekken, is er een nieuwe speciale belastingregeling in het leven geroepen. Deze richt zich op vaklui en ondernemers in de sectoren “wetenschappelijk onderzoek en innovatie”.

Dit nieuwe regime zal van toepassing zijn op personen die fiscaal inwoner worden en de afgelopen vijf jaar niet in Portugal hebben gewoond. Volgens belionpartners.com komen de volgenden personen/beroepsgroepen in aanmerking voor het nieuwe NHR regime:

 • Academische en wetenschappelijke onderzoeksrollen, inclusief rollen in entiteiten, instellingen en netwerken die zich bezighouden met het genereren, verspreiden en overdragen van kennis, geïntegreerd binnen het nationale wetenschaps- en technologiekader;
 • Gespecialiseerde posities in het kader van contractuele prikkels voor productieve investeringen, zoals uiteengezet in Hoofdstuk II van de Fiscale Investeringswet;
 • Rollen in onderzoek en ontwikkeling, voornamelijk gericht op personen met een Ph.D. kwalificatie. De daarmee gepaard gaande kosten komen in aanmerking voor stimuleringsmaatregelen binnen het fiscale kader voor bedrijfsonderzoek en -ontwikkeling, zoals gedefinieerd in artikel 37, nummer 1, b) van de Fiscale Investeringswet.

abreuadvogados.com omschrijft de kwalificerende beroepsgroepen/personen als volgt:

Personen die inkomen verkrijgen uit werk of als zelfstandige middels rollen zoals:

 • Lesgeven in het hoger onderwijs;
 • wetenschappelijk onderzoek;
 • posities in de technologie of startups (inclusief boardleden);
 • hooggekwalificeerde beroepen in bedrijven met aanzienlijke investeringsaanvragen;
 • Banen in de industrie en dienstverlenende bedrijven waar de omzet voor minimaal 50% voortkomt uit export en andere activiteiten uitgevoerd door belastingplichtigen van Madeira en de Azoren (wordt wettelijk vastgelegd door de Regio’s).

Belastingvoordelen voor NHR 2.0

 • 20% inkomstenbelasting op inkomsten uit arbeid en zelfstandigen binnen deze gespecificeerde domeinen gedurende 10 jaar;
 • Een vrijstelling van belasting op inkomsten uit buitenlandse bronnen die voortvloeien uit arbeid, zelfstandig ondernemerschap, investeringen, verhuur en vermogenswinsten uit de verkoop van onroerend goed. De belastingvrijstelling wordt progressief berekend, wat betekent dat het vrijgestelde inkomen wordt gecombineerd met andere belastbare inkomsten om het toepasselijke belastingtarief te bepalen.

De NHR belastingregeling in Portugal is bedoeld om investeerders en professionals met een hoge culturele en economische waarde aan te trekken, om het internationale concurrentievermogen van het land te vergroten. De regeling werd voor het eerst ingevoerd in 2009 en maakt aanzienlijke belastingbesparingen mogelijk voor degenen die ervoor in aanmerking komen. Onder bepaalde voorwaarden maakt de NHR-status een belastingtarief op inkomsten van 20%(!) mogelijk en in sommige gevallen zelfs een belastingvrijstelling voor pensioenen van gepensioneerden uit de particuliere sector. Met duizenden niet-woonachtige belastingplichtigen in Portugal is de regeling zeer succesvol.

De Portugal NHR-status biedt tal van voordelen voor mensen die op zoek zijn naar een gunstige fiscale omgeving. Met deze status kun je gedurende 10 jaar genieten van een speciale belastingbehandeling voor inkomsten. Bijna al je buitenlandse inkomsten zijn vrijgesteld van belasting en voor bepaalde Portugese bronnen van inkomen, zoals specifieke beroepen en zelfstandigen, geldt een vlak tarief van 20% in plaats van de normale Portugese inkomstenbelasting tarieven van maximaal 48%.

Bovendien is er geen verplichte verblijfsduur en je wordt onderdeel van een fiscaal verantwoorde omgeving binnen de EU. Daarnaast zijn er belastingvrijstellingen voor schenkingen of erfenissen aan directe familieleden, geen vermogensbelasting en vrije overmaking van fondsen naar Portugal.

De voordelen in één overzicht – 10 jaar lang genieten van:

 • 20% inkomstenbelastingtarief voor werknemers + zelfstandigen in bepaalde beroepsgroepen.
 • Een belastingvrijstelling (met progressie) op inkomsten uit bepaalde buitenlandse bronnen zoals huurinkomsten, vermogenswinst, dividenden en andere inkomsten uit investeringen (met bepaalde uitzonderingen)
 • 10% belasting op inkomsten uit buitenlandse pensioenen. Hier zitten echter wel wat haken en ogen aan en het is dan ook belangrijk om je hier goed in te verdiepen. Zie daarvoor het hoofdstuk ‘NHR regeling & Nederlandse pensioenen’.

Is dit straks jouw uitzicht na het ontvangen van de NHR status?

Om in aanmerking te komen voor de NHR-regeling moeten aanvragers aan de volgende vereisten voldoen:

 • Het recht hebben om in Portugal te wonen, of door een EU/EEA/Zwitsers burger te zijn, of door middel van programma’s zoals het Golden Visa-programma. Aangezien Nederland onderdeel is van de EU, zit je dus goed als je een Nederlands paspoort hebt.
 • In de afgelopen vijf jaar voor aankomst in Portugal geen Portugese fiscale inwoner zijn geweest.

Vervolgens kan je deze status behouden door het hebben van:

 • Een verblijfsstatus in Portugal. Daardoor moet je op 31e december van dat jaar beschikken over een verblijfplaats in Portugal. Dit huis moet op een manier beschikbaar zijn die de veronderstelling kan wekken dat het wordt gebruikt als gebruikelijk verblijf. Om te kunnen bewijzen dat je woonruimte heb, zal je dus een van de volgende zaken nodig hebben:

Geldige bewijzen van woonruimte:

 • Als je een huis gekocht hebt: de aankoop documenten.
 • Als je een huis huurt: een huurcontract van tenminste 12 maanden.

Voor een aantal beroepen geld een hele gunstige belastingregeling van slechts 20% inkomstenbelasting. Dit zijn voornamelijk beroepen die een “hoge culturele en economische waarde” hebben voor de Portugese economie. Klik op de knop hieronder om de volledige tabel te vinden met beroepen die kwalificeren voor de 20% belastingregeling.

Beroepsgroepen die kwalificeren voor de 20% belastingregeling

bezienswaardigheden Algarve
Het uitzicht vanaf een van de hoogste punten in de Algarve nabij Monchique.

Bij het ontvangen van de NHR status kunnen pensioenen, lijfrenten, dividenden en rente afkomstig uit het buitenland een vrijstelling krijgen voor de Portugese inkomstenbelasting. Echter heeft Nederland een belastingverdrag met Portugal waarbij bepaald is dat pensioenen en lijfrente uitkeringen wel belast kunnen worden in Nederland. M&R Belastingadviseurs zegt hierover het volgende:

“Indien er aan drie voorwaarden wordt voldaan, zijn pensioen en lijfrente uitkeringen gewoon belast in Nederland. De voorwaarden zijn:

 1. Je moet in Nederland fiscaal voordeel hebben genoten (premie aftrek), toen je pensioen of lijfrente opbouwde en;
 2. Je moet per (kalender) jaar meer dan € 10.000,00 aan pensioen- en/of lijfrente uitkeringen ontvangen en;
 3. Je moet in Portugal over minder dan 90 procent van het pensioen/ lijfrente belasting betalen en/of niet worden aangeslagen voor het algemene tarief.”

Dit betekent dat als Portugal géén belasting heft over pensioenen en lijfrenten, dan zal Nederland deze belasting heffen. Bij een jaarlijks pensioen van onder de €10.000 zal Portugal belasting heffen, maar daarboven zal Nederland dit doen voor 8.95% (in 2022) tot €33.000.

Let op: het is sinds 2024 niet meer mogelijk om een NHR status te verkrijgen via het oude traject. Scroll terug naar boven naar ‘updates’ om meer te lezen over de wijzigingen m.b.t. het NHR belastingregime.

In dit hoofdstuk leggen we uit hoe je een aanvraag voor een Portugese NHR status kan aanvragen.

Stap 1. Het aanvragen van een NIF nummer

Iedereen die van plan is in Portugal te wonen of zaken te doen, moet in Portugal een zogenoemd Numero de Identificação Fiscal (NIF) hebben. Dit is een 9-cijferig nummer dat dient als identificatie voor belastingdoeleinden.

Er zijn een aantal verschillende manieren om een NIF te verkrijgen, maar de makkelijkste is om naar een lokale overheidsfinanciën kantoor (finanças) te gaan. Om een NIF te krijgen bij een finanças kantoor in Portugal heb je de volgende documenten nodig tijdens je aanvraag:

 • Je paspoort.

Als je al beschikt over een woning in Portugal, geef dan het adres daarvan op en vraag direct om de inloggegevens voor het Portal das Finanças (Portugese belasting portaal). Je kan dan stap 3 overslaan. Heb je nog geen woonruimte, geef dan je Nederlandse adres op en wijzig het adres later.

De aanvraag van een NIF nummer is gratis en je ontvangt je NIF nummer direct!

Stap 2. Een koopcontract of huurcontract van een jaar voor een woning regelen.

Voor het aanvragen van een verblijfsbewijs zal je een adres in Portugal nodig hebben. Dit kan middels een koopcontract voor een woning, of een huurcontract van minsten 12 maanden. Via websites zoals Idealista.pt kan je zoeken naar een woning.

Stap 3. Het regelen van een CRUE

Een verblijfsbewijs, genaamd een Certificado do Registo de Cidadão da UE (CRUE) is een document dat je eenvoudig kan aanvragen bij het lokale gemeentehuis van de regio waar je gaat wonen. Als inwoner van de EU heb je geen visa nodig voor de aanvraag. Om een verblijfsbewijs te krijgen, heb je de volgende documenten nodig tijdens je aanvraag:

 • Je paspoort;
 • Een woonadres in Portugal.

De kosten voor het aanvragen van dit document zijn ongeveer €20.

Stap 4. Registreren als belastingplichtige in Portugal door je NIF adres te wijzigen

Na het verkrijgen van een CRUE, kan je bij het finanças kantoor je adres wijzingen naar je nieuwe Portugese adres. Hiervoor heb je nodig:

 • Je paspoort;
 • Je NIF nummer;
 • CRUE;
 • Huur- of koopcontract van je woning in Portugal.

Stap 5. Account aanmaken op het financiële portaal van de overheid

Om de NHR status aan te vragen, en voor toekomstige belastingzaken, heb je een account nodig op het financiële portaal van de Portugese overheid. Om de online service te gebruiken, zal je eerst een account aan moeten maken. Dit kan op locatie in een finanças kantoor, of online.

Je zal nodig hebben:

 • Je NIF nummer. Afhankelijke van het gekoppelde adres, zullen de inloggegevens naar je nieuwe Portugese adres gestuurd worden, of naar je Nederlandse adres.

Nadat de registratie op de website, ontvang je per brievenpost een wachtwoord. Dit kan tot 2 weken duren.

Stap 6. Aanmelden voor de NHR belastingregeling

Zodra je je wachtwoord ontvangen hebt per brievenpost, kan je inloggen op het financiële portaal en de aanvraag voor het NHR-regime starten. Dit doe je door te navigeren naar Aceda aos Serviços Tributários >> Entregar Pedido >> Inscrição Residente Não Habitual.

Doorloop hier alle stappen en geef upload waar nodig de gevraagde documentatie.

Vervolgens zal de aanvraag behandeld worden en ontvang je binnen enkele werkdagen een reactie per email.

De aanvraag voor de NHR belastingstatus kan een langzaam proces zijn dat bovendien foutgevoelig is. Dit kan zorgen voor afwijzingen en vertraging van het proces. Als je op zoek bent naar hulp met het aanvragen van jou NHR status, vul dan hieronder het hulpformulier in en we verbinden jou graag met een expert die alles van A tot Z voor je regelt. De kosten voor het verzorgen van de volledige aanvraag zijn €200 + 23% IVA (BTW).

Sta je aan de start van een emigratie naar Portugal? Lees dan ook eens een van de volgende artikelen:

Klik op een ster om dit bericht te beoordelen!

Score: 4.6 / 5. Stemmen 20

Wees de eerste die dit bericht waardeert.